Historik

SBK:s Gävleborgsdistrikts första styrelse och deras första ordinarie styrelsemöte 1955. Plats: Rehngården, Bollnäs

Översta raden från vänster:
Okänd Hofors, Göthe Ahlén Hofors

Andra raden från vänster:
Gunnar Lindgren Sandviken, Helge Wedin Gävle, Henry Doun (ordförande) Gävle, därefter två okända Sandviken

Nedersta raden från vänster:
Sven-Åke Engman Bollnäs, Carl Lundqvist Bollnäs, Olle Rönn Bollnäs, Sundberg Bollnäs