Minneslista för ansökningar och betalningar mm till distriktet för

2018-04-01 – 2019-03-31

Som pdf: Minneslista distriktet                

1/6-18 Ansökan om tävlingsprogram till nästkommande år.OBS! gäller även DM i bruks och lydnad.

Skickas till tävlingssektorn Göran Svensson.

29/9-18 Ansökan om förtjänstmedaljer mm, skickas till distriktets sekreterare.
31/10-18 Distriktets kassör skickar ut faktura per 31/10 på hela årets medlemsavgifter till distriktet. 30,-/medlem.
15/11-18 Motioner till nästkommande kongress och till distriktets årsmöte, skickas till distriktets sekreterare.
20/2-19 Ansökan av märket stor grabb/tjej, bifoga meritförteckning.

Skickas till distriktets sekreterare.

13/3-19 Snarast efter årsmötet ska varje klubb skicka följande till distriktets sekreterare: Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, ÅrsmötesprotokollFörteckning över klubbens styrelse och grupper med e-mailadresser.

Förteckning över klubbarnas samtliga funktionärer, dvs domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, instruktörer och lärare samtliga med adress, tfn och e-mail.

Ansökan om extra appellklass (ej inom vårperiod) eller startklass och lydnadsklass 1, senast 3 veckor före provet till distriktets tävlingssektor, Leif Jönsson.

FÖR ATT MAN SKA BLI AUKTORISERAD VID DISTRIKTETS/KLUBBARNAS UTBILDNINGAR MÅSTE KURSEN GODKÄNNAS AV DISTRIKTET INNAN DEN PÅBÖRJAS.

Behovet av kurser för tävlingsledare och tävlingssekreterare anmäls till distriktets Tävlingssektor, Leif Jönsson.

Kurs för att bli allmänlydnadsinstruktör samt vidare alla kurser upp till lärare, anmäls till distriktets Hundutbildningssektor, Ulla Altskog, senast 3 veckor före kursstart.

Ansökan om certprov för patrullhund senast 7 veckor före provet till distriktets Tjänstehundssektor, Maria Andersson.

Ansökan om utställning för år 2020 senast 2018-07-15. Namnge utställningsansvarig (CUA)!

Skickas till distriktets Rasutvecklingssektor, Bengt-Olof Brandt.

Redovisning av genomfört MH och MT: Deltagarlista och kvalitetsrapport skickas till Rasutvecklingssektorn, Hans Kinn.

Mötesavgiften för 2018 kommer att faktureras med 1.200,- kr (3 möten, förutom årsmöte) som ska vara betald innan första mötet i april (faktureras av distriktet). Klubbarna inkommer senast 3 veckor efter mötet med reseräkning till distriktets kassör, har detta inte skett inom stipulerad tid är pengarna förverkade. Distriktsmöten hålls under 2019: 7 maj, 11 september och 24 oktorber kl 19.00 på Bollnäs BK.

Reseersättning inom distriktet 18,50/mil.

Adress till distriktets hemsida: www.sbkgavleborg.com