Distriktsmöte i Bollnäs 7 maj kl 19.00: Kallelse till Distriktsmöte

dagordning distriktsmöte

Diverse Inbjudningar! Inbjudan regelkonferens, Problemhundsdag_Gävle_BK_20190512, Figurantutbildning MH

Skutskärs BHK har sökt och fått godkänt ett UHP (Uthållighets) prov lördagen den 11 maj.
Samling vid klubben klockan 09.00.
Info om hur ett UHP prov går till finns på SBK-s hemsida – se länk
Provet kostar 200 kronor – Senaste datum för anmälan och betalning tisdag 8 maj.
Kontakt:
Sven-Evert Gunnarsson
070-5741705
Bg: 5248-5224

Det här är SBK Gävleborgsdistriktets nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad.