Start

Vid distriktets tjänstehundsmöte 27/11 delades diplom ut till några tjänstehundsekipage som certifierats under 2022. Grattis och lycka till i Hemvärnet!!🎉