Start

Detta har skickats ut till klubbarna!

Kallelse till SBK Gävleborgsdistriktets årsmöte
Tisdag den 16 juni kl 19.00
Det kommer att genomföras digitalt enligt SKK:s Fullmäktigemöte på distans.

Info se
https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/fullmaktigemote-pa-distans/

Ytterligare info kommer