Styrelsen

Ordförande
Anita Larsson
076-774 72 33
anita.bertil@outlook.com

V-Ordförande
Leif Jönsson
072-7177950
leffej1958@gmail.com

Kassör
Bengt-Olof Brandt
073-5817102
bobbrandt46@gmail.com

Sekreterare
Katarina Bergkvist
073-8416427
katarina.bergkvist@gmail.com

Ledamot
Lars Carlborg
070-3139048
fam.carlborg@telia.com

Ledamot
Ulla Altskog
070-5258447
ulla.altskog@gmail.com

Ledamot
Karin Spännare
070-3672182
salsasmatte@gmail.com

Suppleant / vakant
Maria Andersson / avgått i förtid

Suppleant
Bertil Larsson
073-0640094
anita.bertil@outlook.com

Suppleant
Håkan Obbarius
070-2339563
hakan9636@hotmail.com