Styrelsen

Ordförande
Anita Larsson
076-774 72 33
anita.bertil@outlook.com

V-Ordförande
Leif Jönsson
072-7177950
leffej1958@gmail.com

Kassör
Åsa Bagge
070-3953541
kassor@sbkgavleborg.com

Sekreterare
Gunilla Nyberg Korner
Ed Knabbvägen 20
827 72 Korskrogen
070-5742700
sekr.sbk.gavleborg@gmail.com

Ledamot
Lars Carlborg
070-3139048
fam.carlborg@telia.com

Ledamot
Ulla Altskog
070-5258447
ulla.altskog@gmail.com

Ledamot
Karin Spännare
070-3672182
webbmaster@sbkgavleborg.com

Suppleant
Charlotte Olsson
073-0248115
9170olsson@gmail.com

Suppleant
Bertil Larsson
073-0640094
anita.bertil@outlook.com

Suppleant
Håkan Obbarius
070-2339563
hakan9636@hotmail.com