Sektorer

Kontaktuppgifter ansvariga

Tävling: Leif Jönsson
072-7177950
tavling@sbkgavleborg.com

Bruksprov: Leif Jönsson
072-7177950
tavling@sbkgavleborg.com

Lydnad: Anita Larsson
076-774 72 33
ordforande@sbkgavleborg.com

Draghund: Laila Ericsson
070-6808787
lailaericsson194@gmail.com

Rallylydnad: Satu Saarisilta
070-4961036
satu@saarisilta.se

Agility: Karin Spännare
070-3672182
webbmaster@sbkgavleborg.com

Licensansvarig: Mats Axenvik och Leif Jönsson
072-7177950
tavling@sbkgavleborg.com

Tjänstehund och Samhällsnytta: Maria Andersson
070-7705820, tjh.sbkgavleborg@gmail.com
Patrull: Maria Andersson, 070-7705820, tjh.sbkgavleborg@gmail.com
Räddning: Charlotte Olsson, 073-0248115, tjh.sbkgavleborg@gmail.com

Avel och Hälsa: Bengt-Olof Brandt
073-5817102
bobbrandt46@gmail.com

Hundägareutbildning: Ulla Altskog
070-5258447
utbildning@sbkgavleborg.com

Webbansvarig: Karin Spännare
070-3672182
webbmaster@sbkgavleborg.com

Specialsök: Iréne Hellberg
070- 770 59 75 
specialsok@sbkgavleborg.com