Protokoll

Årsmöteshandlingar 2020

verksamhetsberättelse 2019 för gävleborgsdistriktet
Verksamhetsplan och mål 2020 distrikt
resultatrapport
balansrapport
resultatbudget
revisionsberättelse

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmötesprotokoll 2019 distrikt 
Verksamhetsberättelse 2018 VB 2018
Verksamhetsplan 2019 VP 2019
Resultatrapport 2018
Balansrapport 2018Balansrapport Pdf
Budget 2019
Revisionsberättelse

Distriktsmöten:

Protokoll 20191024
Protokoll 20190911
Protokoll 20190507

Protokoll 181025
Protokoll 181025
Protokoll 180913