Handlingar & Protokoll

Valberedningens förslag till val av Gävleborgs distriktsstyrelse 2022

Valberedning Gävleborg 2021

Årsmötesprotokoll:

Årsmötesprotokoll 2021 distrikt 
Årsmötesprotokoll 2020 distrikt
Årsmötesprotokoll 2019 distrikt

Distriktsmöten:

Protokoll: 6 okt 2020

Protokoll 20191024
Protokoll 20190911
Protokoll 20190507

Protokoll 181025
Protokoll 181025
Protokoll 180913