Protokoll

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmötesprotokoll 2019 Pdf Årsmötesprotokoll 2019 distrikt 
Verksamhetsberättelse 2018 VB 2018
Verksamhetsplan 2019 VP 2019
Resultatrapport 2018
Balansrapport 2018Balansrapport Pdf
Budget 2019
Revisionsberättelse

Distriktsmöten:

20190911_Protokoll_Distriktsmöte

20190507_Protokoll_Distriktsmöte

Protokoll 181025
Protokoll 181025
Protokoll 180913