Distriktsmöten 2021

Distriktsstyrelsen meddelar att Distriktsmöte äntligen kommer att hållas fysiskt på Bollnäs BK den 14 oktober kl 19.00
Viktigt! På mötet tas frågan upp om SM i Lydnad och Rallylydnad kan arrangeras av Gävleborg 2023. Diskutera detta på era klubbar inför mötet!
Övriga ärenden enligt sedvanlig dagordning.
Vi bjuder på smörgåstårta!
Anmäl antal deltagare senast den 8 oktober till sekr.sbk.gavleborg@gmail.com