Distriktsmöten 2024

Distriktsmöten:

Torsdag 16/5 Tönnebro kl 19.00

KALLELSE till Distriktsmöte torsdag den 16 maj 2024

Dagordning Distriktsmöte torsdagen den 16 maj 2024

Söndag 13/10 Återkommer med tid och plats