Distriktsmöten 2022

  • 3 maj kl 19.00 i Bollnäs
  • 13 september kl 19.00 i Bollnäs
  • 25 oktober kl 19.00 i Bollnäs