Det här är SBK Gävleborgsdistriktets nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad.

Normalstadgar for distrikt