Deltagarna i Uthållighetsprovet i Skutskär den 11/5, Bra kämpat!