Valberedningens förslag till styrelsen 2021

Det har skett en justering av SBKs stadgar för distrikt, som innebär en förändring av Valberedningens arbete; nedan finns en beskrivning av arbetsordningen kring val, samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
Stadgeändringar: ”Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 december året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslag insändes till sekr.sbk.gavleborg@gmail.com
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Valberedningens förslag till Gävleborgs Distriksstyrelse 2021

Ordförande 1 år Anita Larsson Järvsö BK omval
Kassör 2 år Åsa Bagge Hofors BK omval
Ledamot 2 är Lars Carlborg Hofors BK omval
Ledamot 2 år Ulla Altskog Skutskärs BK omval
Suppleant 2 år Charlotte Olsson Edsbyns BK omval

Följande kvarstår ytterligsre 1 år
Vice ordförande Leif Jönsson Gävle BK
Sekreterare Gunilla Nyberg Korner Järvsö BK
Ledamot Karin Spännare Bollnäs BK
Suppleant Bertil Larsson Järvsö BK
Suppleant HåkanObbarius Söderhamns BK

Ordinarie revisorer 1 år
Anita Thornberg Catharina Axenvik Skutskärs BK omval
Revisors suppleant 1 år
Sverker Thornberg Skutskärs BK nyval

Valberedningen 2020
Siv Danbrink sammankallande
Hans Kinn
Laila Ericsson

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.