UPPROP TILL KLUBBARNA!

UPPROP TILL KLUBBARNA INFÖR ÅRSMÖTET 17 MARS!
Styrelsen informerar:
Valberedningens uppgift är att förbereda och ta fram förslag inför de val av funktionärsposter som ska genomföras vid årsmötet. Funktioner som valberedningen ska förbereda val inför är ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt förslag på mötesordförande för årsmötet.
Valberedningen ska vara objektiv och se till distriktets bästa i sitt arbete med att förbereda personval för styrelseposter som ska genomföras vid årsmötet.
Valberedningen arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från distriktets medlemmar och ansvarar direkt till årsmötet. Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte och ska vara helt friställt från styrelsen.
Valberedningen behöver i sitt arbete beakta styrelsens kompetens, engagemang och att styrelsen som grupp kan arbeta och både förvalta och utveckla föreningen.
En valberednings arbete ska starta ganska snart efter års- eller fullmäktigemötet. Under verksamhetsåret bör valberedningen hålla sig a jour med vad som händer i föreningen och i styrelsen.
 
Styrelsen för Gävleborgsdistriktet vill uppmana alla medlemmar i våra lokalklubbar att inför årsmötet den 17 mars skicka
in förslag på personer att väljas till valberedning.
Detta är inget man fixar under pågående möte, ni måste ha framförhållning! 
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.