Nyhetsbrev från tjänstehund

Här kommer årets sista tjänstehundsnyhetsbrev, från utskottet för samhällsnytta.
 
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev från tjänstehund

Ny förbundstyrelse

Efter genomförd kongress och beslut om omedelbar justering stod det klart vilka som ingår i den nya förbundsstyrelsen. Denna finns att läsa om på hemsidan: https://brukshundklubben.se/om-oss/forbund/forbundsstyrelse/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny förbundstyrelse

UPPROP TILL KLUBBARNA INFÖR ÅRSMÖTET 17 MARS!

Styrelsen informerar:
Valberedningens uppgift är att förbereda och ta fram förslag inför de val av funktionärsposter som ska genomföras vid årsmötet. Funktioner som valberedningen ska förbereda val inför är ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt förslag på mötesordförande för årsmötet.
Valberedningen ska vara objektiv och se till distriktets bästa i sitt arbete med att förbereda personval för styrelseposter som ska genomföras vid årsmötet.
Valberedningen arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från distriktets medlemmar och ansvarar direkt till årsmötet. Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte och ska vara helt friställt från styrelsen.
Valberedningen behöver i sitt arbete beakta styrelsens kompetens, engagemang och att styrelsen som grupp kan arbeta och både förvalta och utveckla föreningen.
En valberednings arbete ska starta ganska snart efter års- eller fullmäktigemötet. Under verksamhetsåret bör valberedningen hålla sig a jour med vad som händer i föreningen och i styrelsen.
Styrelsen för Gävleborgsdistriktet vill uppmana alla medlemmar i våra lokalklubbar att inför årsmötet den 17 mars skicka in förslag på personer att väljas till valberedning.
Detta är inget man fixar under pågående möte, ni måste ha framförhållning!
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för UPPROP TILL KLUBBARNA INFÖR ÅRSMÖTET 17 MARS!

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för

Gävleborgsdistriktet 2024

Ordförande:  omval 1 år Anita Larsson, Järvsö BK

Vice Ordförande:  omval 2 år Leif Jönsson, Gävle BK

Sekreterare: Omval 2 år Gunilla Nyberg Korner, Järvsö BK

Ledamot: Omval 2 år Karin Spännare, Bollnäs BK

Suppleant:  2 år Satu Saarisilta, Hudiksvalls BK

Suppleant: 2 år Håkan Obbarius, Söderhamns BK

Följande kvarstår ytterligare 1 år:

Kassör: Åsa Bagge, Hofors BK

Ledamot: Lars Carlborg, Hofors BK

Ledamot: Ulla Altskog, Skutskärs BK

Suppleant: Charlotte Olsson, Edsbyns BK

Förslag om Suppleanternas tjänstgöringsordning:

  1. Saatu Saarisilta, Hudiksvalls BK
  2. Håkan Obbarius, Söderhamns BK
  3. Charlotte Olsson, Edsbyns BK

Förslag av Revisorer för 1 år och revisorssuppleanter 1 år:

Revisor: 1 år Anita Thornberg, Skutskärs BK och Catarina Axenvik, Skutskärs BK

Revisorssuppleant: 1 år Sverker Thornberg, Skutskärs BK

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande: Hans Kinn, Söderhamns BK

Laila Ericsson, Bollnäs BK

Malin Carlsson, Gävle BK

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Valberedningens förslag till styrelse

Nomineringar till kongressen

Nomineringar till Sbk extra kongress 16/12-2023
Samtliga personer är tillfrågade och har tackat ja till nominering. 
 
Stefan Dahlhielm 2e vice ordförande, Presentation Stefan Dahlhielm
Barbro Olsson Skattmästare, Presentation Barbro Olsson
Ingrid Tapper Ledamot, Presentation Ingrid Tapper
Ola Folkesson Ledamot, Presentation Ola Folkesson
Anneli Karlsson Karjalainen Ledamot, Presentation Annelie Karlsson Karjalainen
 
Dessa personer nomineras av följande distrikt:
Östergötlands distrikt
Gävleborgs distrikt
Skaraborgs distrikt
 
 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nomineringar till kongressen

Nya instruktörer i specialsök

Distriktet fick den 27 oktober 3 (och en halv) nya specialsöksinstruktörer. Maria Österberg, Hudiksvall, Stina Frykman, Valbo, Karin Spännare, Bollnäs och Marie Wilhelmson Funäsdalen/Bollnäs. Med på bild är också Lena Funsteth-Norberg (lärare) och Maria Gabrielsson (examinator)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nya instruktörer i specialsök

Med anledning av situationen i förbundsstyrelsen

Här har vi lagt ut dokument och pressmeddelanden.

Kanslichef slutar 17/9 -23

VD avgår (18/9 -23)

FS-ledamöter avgår (18/9 -23)

SBK_FS_Pressmeddelande (18/9 -23)

Besvarande av avklagelser Från Christer sept -23

Information från förbundsstyrelsen (2023-09-27)

Med anledning av situationen i SBK (5/10 -23)

§ 102 c SBK (12/10 -23)

Skrivelse-till-Föreningskommittén (21/10 -23)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Med anledning av situationen i förbundsstyrelsen

Information från förbundsstyrelsen – vad händer nu?

Information från förbundsstyrelsen 2023-09-27

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information från förbundsstyrelsen – vad händer nu?

DM i brukspatrull

DM avgjordes i Ljusdal 30/9. Vinnare blev Helene Frentz/Peak’nstuff Eye Blink, de tävlar för Gävle BK

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DM i brukspatrull

DM- Mästare i rallylydnad

Avgjordes 16 september i Sandviken och vinnare blev Matilda Persson med Haiwa från Edsbyn.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DM- Mästare i rallylydnad